Polska w Unii Europejskiej - strona 308

Członkostwo w WTO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

państw członkowskich Unii Europejskie. Umowy mieszane - to są umowy, których członkami jest Wspólnota EU...

Inspektor kolejnictwa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

przez właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 4. Licencje wydaje się na czas nieokreślony...

MSK

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

16 7. Ochrona dóbr kultury w Unii Europejskiej...

Kształtowanie się III RP 1989-1991

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1470

", Unii Chrześcijańsko-Społecznej i Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. C) Powstanie rządu...

Baza danych- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. inż. Elżbieta Maria Godlewska
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1078

licencyjna - pod rygorem nieważności - wymaga formy pisemnej). Patent Europejski Nie jest patentem UE! Działa...

Ustawa budżetowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Owsiak
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1197

 europejskich 5. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu środków europejskich 6. Wynik budżetu środków...