Polska w Unii Europejskiej - strona 249

note /search

Emancypacja

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1470

dopiero po I wojnie światowej. Na ziemiach polskich proces ten rozpoczął się w 2 poł. XIX w. wraz...

Partnerstwo dla pokoju- opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

do wszystkich krajów europejskich zainteresowanych współpracą z NATO. Do połowy 1995 r. w programie "Partnerstwo...

Struktura językowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

i europejskich Języki europejskie dzielą się na; 1. Słowiańskie - dzielą się na wschodnio-słowiańskie, południowo...

OBWE - system ochrony praw człowieka

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

, jako składnik polskiej polityki bezpieczeństwa, umożliwiający współuczestniczenie RP w konsolidacji osiągnięć...

Układ warszawski

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1449

Warszawski Układ europejski sojusz wojskowo-polityczny ZSRR i państw od niego uzależnionych...