Polska w Unii Europejskiej - strona 227

Konwencja helsińska - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Środowisko Morza Bałtyckiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1540

, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja oraz Unia Europejska.  Przedstawiciele spotykają się co roku w Helsinkach...

Periodyzacja i dominanty romantyzmy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Ernest Gabor
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3150

roku nie istnieje w literaturze europejskiej. Istniała też inna nazwa dla Młodej Polski - neoromantyzm. Podstawowe...

Organizacja ochrony konkurencji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Publiczne prawo konkurencji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1687

, Przedsiębiorstw i Przemysłu, Społeczeństwa Informacyjnego i Rynku Wewnętrznego * Radą Unii Europejskiej...

Euro jako waluta międzynarodowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1652

przed konfliktami. Korzyści i koszty z utworzenia Unii Monetarnej: 1. Główna korzyść - mikroekonomiczne korzyści...

Wolności i prawa kulturalne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

mierze na postanowieniach europejskiej Konwencji ochrony Praw Człowieka i podst. Wolności...

Wprowadzenie euro -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Jednolitego Rynku Wewnętrznego na dwa kręgi, w pierwszym realizowana jest Unia Gospodarcza, a w drugim Unia...

Walka o granice II RP - część 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
 • Historia społeczna Polski
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1232

jej na inne kraje europejskie. Powstanie niepodległej Polski stało się przeszkodą w rozszerzaniu rewolucji na Zachód...