Polska w Unii Europejskiej - strona 202

Unia w Krewie

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1540

Unia polsko - litewska zabezpieczała oba państwa przed najazdami krzyżackimi i dawała im poczucie...

Ewolucja ładu międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Europeistyka
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1869

ładu (1945-55) kapitulacyjne warunki zakończenia wojny dla inicjatorów wojny; osłabienie europejskich...

Stosunki polsko- rosyjskie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 987

polityki zagranicznej Polski i FR 5). Rozbieżność w wizji europejskiej polityki bezpieczeństwa(Rosja...

Prawo instytucjonalne UE

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1967

współpracy politycznej między państwami członkowskimi. Traktat o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht...

Wykład - globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1281

form, struktur rozwiązań: strefa wolnego handlu, wspólny rynek, unia walutowa. Strefa Wolnego Handlu...

Biała księga - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Dr Marta Jas-Koziarkiewicz
 • Informacja Europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

jej mieszkańców WSTĘP: „ZAMYKAJĄC LUKĘ KOMUNIKACYJNĄ” W ciągu ostatniego dwudziestolecia Unia Europejska uległa...