Polska w Unii Europejskiej - strona 194

Pracownik pracodawca ochrona pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Joanna Izdebska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

zmierzających do poprawy bezpieczeostwa i higieny pracy. Unia Europejska Zadania realizuje przez wydawanie...

Dylematy funkcjonowania opieki zdrowotnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1596

specjalistycznych kadr medycznych do pozostałych krajów Unii Europejskiej, zadłużaniem się publicznych zakładów...

Uwarunkowania endogeniczne

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Ina Buchowicz
 • PGiS
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1561

(polska od 1995 r.); OECD - 30 najbardziej rozwiniętych państw; OPEC Unia Europejska - 27 państw Cele...

Podejmowanie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkow­skich EFTA mogą podejmować i wykonywać...