Polska w Unii Europejskiej - strona 177

Integracja europejska po 1954

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Justyna Miecznikowska
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 945

wystąpił z propozycją utworzenia unii celnej i wspólnego rynku, uzależniając rozwój integracji politycznej...

Strategia Europa 2020

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

musimy działać w sposób bardziej skoordynowany. Tylko Unia Europejska ma masę krytyczną...

Ćwiczenia - raport roczny BFG

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

z regulacji Unii Europejskiej. Oprócz zapewnienia realizacji wyp³at na zasadach okreœlonych w Dyrektywie nr 94...

I Integracja Europy po 1989 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

wyszehgradzkiej (Polska, Węgry, Czechosłowacja) - wspólne kształtowanie współpracy z instytucjami europejskimi...

Kultura - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1456

stanowią 30% kobiet prezesów - jesteśmy nr 1 w Unii Europejskiej. Te zawody, które są nisko płatne wykonują...