Polska w Unii Europejskiej - strona 165

13. Renta socjalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

posiadania obywatelstwa polskiego - prawo do renty socjalnej przysługuje obywatelom państw członkowskich Unii...

Grafika wektorowa - ćwiczenia.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Anna Jakubczyk
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

UR – nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach...

Ekonomika transportu - test 25

 • Politechnika Warszawska
 • dr Agnieszka Skala-Poźniak
 • Ekonomika transportu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Unii Europejskiej. W latach 2007-2013 środki UE przeznaczone na współfinansowanie inwestycji w zakresie...

Funkcjonowanie UE-wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1253

FUNKCJONOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ 10.10.2011 Wprowadzenie: Etymologia słowa "Europa" - ereb...

EUJUST THEMIS - Georgia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Damian Szacawa
 • Polityka bezpieczeństwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 826

. -wprowadzenie Europejskich i międzynarodowych standardów prawa. -rozwój współpracy międzynarodowej w dziedzinie...

KONSTYTUCJA - Szczególne cechy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1337

. Treść konstytucji musi być „ujednolicona” co do Unii Europejskiej, np. co do euro (art. Odnośnie NBP...

Zmiany wprowadzone przez artykuł 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

w rozprawach  podobieństwa na tle instytucji rzeczników generalnych przez ETS  możliwość przystąpienia Unii...

Pozostałe daniny publiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

-m.in. bezpośrednia nazwa subwencji udzielanej rolnikom w Unii Europejskiej w ramach CAP (ang. Common...