Polska w Unii Europejskiej - strona 149

Perspektywa 2007-2013

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

2007-2013 będą realizowane w ramach celu pierwszego - konwergencja Polityki Spójności Unii Europejskiej...

Traktaty Rzymskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Paulina Justyńska
 • Prawo ustrojowe Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

i jednolitą Komisję Wspólnot Europejskich - wszedł w życie 1 lipca 1967 roku. TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ...

Polityka fiskalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1358

przez państwa biorące udział w tworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej w Unii Europejskiej  inflacja – średnia...

Integracja gospodarcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

i poza nim(Europa)(72'-78'). 4. Europejski System Walutowy(79'-99'). 5. Unia Gospodarcza i Walutowa(99...

Wykładnia prawa wspólnotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Ustanawiający Wspólnotę Europejską (art. 240), jak i Traktat o Unii Europejskiej (art. Q) zostały zawarte...

EWG i EFTA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

: -podstawy gospodarki rynkowej -zdolność do przyjęcia unii ekonom., monetarnej, Polit. Prawne: -zdolność...