Polska w Unii Europejskiej korzyści - strona 88

Prawa do artystycznych wykonań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 11)  dokonane zostały przez obywatela państwa członkowskiego Unii...

Bankowość - Wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Piotr Węcławski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. w Maastricht podpisano traktat o utworzeniu Unii Europejskiej. Powołano do życia Bank Centralny. Powołano...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 9

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

pomocy jest projekt stworzenia Unii Afrykańskiej. Dlaczego akurat te państwa zostały objęte w jedną grupę...

Deficyt demokracji- polityka medialna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Beata Klimkiewicz
 • Media w Polsce i za granicą
Pobrań: 133
Wyświetleń: 791

i Unia Europejska (RD jest większa, ale UE wprowadza daleko idące rozwiązania) KONWEMCJA O OCHRONIE PRAW...