Polska w Unii Europejskiej korzyści - strona 72

Podatki pośrednie w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Instrumenty opodatkowania pośredniego ludności i podmiotów gospodarczych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

, a podatek VAT Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiła radykalna zmiana zasad...

Wymiana międzynarodową

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

należących do Unii Europejskiej obserwuje się obecnie pewną stabilizację kursów między walutami tych krajów...

Ogłaszanie aktów - omówienie(I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1785

prawa pracy, wyłączył materie związaną z ogłaszaniem aktów normatywnych unii europejskiej, zasady i tryb...

Procesy integracyjne w Europie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2975

od Wspólnot Europejskich (ustalono fundusz PHARE dla Polski i Węgier pierwotnie) - wzajemna liberalizacja...

Regulacje prawne rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2254

z reguły kojarzy się z ponadnarodowymi regulacjami tworzonymi w Unii Europejskiej, natomiast standaryzację...