Polska w Unii Europejskiej korzyści - strona 129

Ustawa o broni i amunicji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii...

Prawa człowieka - wykład 1

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

się do umiędzynarodowienia ruchu europejskiego ochrony praw człowieka, mają oni przed sobą wizję unii europejskiej...

Bankowość - pojęcia, wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Ewa Miklaszewska
  • Bankowość
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 2772

(NBC) wszystkich państw Unii Europejskiej. Centrala we Frankfurcie. Prezydent J. C. Trichet...