Polska w Unii Europejskiej korzyści - strona 122

Renta socjalna-opracowanie

 • dr Sierocka
 • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia...

Teoria prawa - omówienie (sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

w Europie. Prawo europejskie sensu stricto to prawo Unii Europejskiej. Niezależnie od wspomnianych różnic...

Opracowane pytania.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Elżbieta Kacperska
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2975

korzyści skali) uwzględniają zmiany spowodowane ciągłym rozwojem postępu technicznego. W teorii luki...

Skutki społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

, Europejczyków zaczęło ubywać. Unia potrzebować będzie w następnych dziesięcioleciach dopływu 3 milionów...

Rola państwa w gospodarce

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1939

środków rozwojowych płynących z Unii Europejskiej do Polski. Zainteresowanie polskich banków udziałem...

Rozwój kontynentalnego prawa antymonopolowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Zygmunt Jan Kolasiński
 • Prawo antymonopolwe Uni Europejskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

kontynentalna europejska ustawa antymonopolowa została przyjęta w NIEMCZECH w 1923 r. spowodowana powojennnym...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001

/OBWE System Unii Europejskiej Umowy bilateralne (dwustronne) - Konkordat zawarty miedzy Stolicą...