Polska w Unii Europejskiej korzyści - strona 108

System bankowy w Polsce

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

przede wszystkim dostosowanie prawa polskiego do Dyrektywy 2000/ 2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania...

Istota systemu bankowego

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego i Dyrektywami Unii Europejskiej. W zakresie szeroko rozumianej...

Projekt strategii przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Piekarz
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1589

zagrożenie dla polskich firm szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Specyfika firm oraz branży...

Polityka regionalna

Pobrań: 168
Wyświetleń: 1757

podział terytorialny Polski na tle niektórych krajów Unii Europejskiej. Tab. 1 „Liczba i wielkość regionów...

Finanse międzynarodowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

członkowskich Unii Europejskiej, powstał w 1979. Sprawne funkcjonowanie EMS miały zapewnić: europejska jednostka...