Polska w Unii Europejskiej korzyści - strona 101

Źródła prawa- opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

o rachunkowości) 7. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, ((w serii L(legislacja), Rozporządzenia, Dyrektywy...

Otoczenie banku

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

charakter, gdyż w myśl Drugiej Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej, minimalna stopa kapitału konieczna...

Godziwe wynagrodzenie za pracę

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Teresa Liszcz
  • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

wynagrodzenia godziwego od dawna występuje również w regulacjach międzynarodowego, europejskiego i polskiego...