Polityka makroekonomiczna - strona 23

Geneza kryzysu lat 1970 i 1980

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

. - nierealna polityka makroekonomiczna - dyskryminacja rolników indywidualnych - rozpad centralnego planowania...

Członkostwo w OECD - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

z tych komitetów, z regularnością raz na 1-1,5 roku dokonuje kompleksowej i szczegółowej analizy polityki...

Inwestycje zagraniczne i ich role

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Iwona Rączkowski
  • Podstawy inwestowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

, instytucjonalnych i finansowych warunków działania dla kapitału zagranicznego, prowadzenie właściwej polityki...

Systemy ekonomiczne Japoni

  • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1862

industrializacji Polityka makroekonomiczna to wszelkie działania rządu zmierzające do wzrostu lub poprawy jakości...

Wstep do integracji europejskiej

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1771

integracji rynków finansowych Koordynacja polityki makroekonomicznej Traktat z Mastricht Był podstawowym...