Polityka makroekonomiczna - strona 19

Wykład - Rynek pracy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. zw. dr hab. Anna Lipka
  • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1043

ranga nadawana jest zarówno prozatrudnieniowa polityce makroekonomicznej jak i efektywność programów...

Uwarunkowania polityki regionalnej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 623

rozwojowej dla polityki makroekonomicznej VISIMP. Model ROSE pozwala na podstawie zadanego tempa wzrostu PKB...

Inflacja w Polsce 1990-2000

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2422

). Były one spowodowane zarówno ekspansywną polityką makroekonomiczną, jak i mikroekonomicznymi deformacjami i brakiem...

Inflacja w Polsce

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

). Były one spowodowane zarówno ekspansywną polityką makroekonomiczną, jak i mikroekonomicznymi deformacjami i brakiem...