Polityka celna - strona 90

Doktryny i systemy PG

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Aniela Dylus
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 910

%, kursów walutowych, wykorzystania polityki budżetowej (zwł. wydatków państwa) do pobudzania popytu...

Systemy społeczno-gospodarcze

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Czesława Pilarska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 448
Wyświetleń: 5257

dla bezrobotnych, chorych, dla rodzin wielodzietnych), państwo podtrzymuje konkurencję na rynku (polityka...

MSG wprowadzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Garlińska-Bielawska
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, związane z tym koszty. ~ Odrębna polityka makroekonomiczna – różne kraje w różnych fazach cyklu...

WTO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

) III filar: porozumienie w sprawie mechanizmu przeglądu polityki handlu (TPRM) IV filar: porozumienie...

Proces globalizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

utrate suwerenności polityki gospodarczej i społecznej oraz samych polityków. Transnarodowe korporacje...