Polityka celna - strona 76

Finanse - wykład 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • D. Tymoczko
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1274

Trochę makroekonomii Polityka pieniężna i polityka fiskalna2 Podmioty prowadzące politykę...

Zadania przypisane do stanowisk (2)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Mirosława Czerska-Jurkowska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

w opracowywaniu działań naprawczych Dyrektor ds. handlu i marketingu kreowanie polityki promocji firmy wobec...

Główne nurty myśli liberalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

przez państwo określonych grup społecznych czy wyznaniowych. Polityka państwa nie ingeruje zatem w życie...

Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5558

, których interesy ekonomiczne są artykułowane jako element polityki państwowej; państwa ustanawiają normy...

Płatnik składek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1568

. 1206, z późn. zm.1)) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz...

Wykład - otoczenie V MM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

. Aby ułatwić swobodny przepływ tych czynników, kraje członkowskie koordynują niektóre elementy polityki...