Polityka celna - strona 56

Nauka o polityce - Determinanty polityki

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
  • Nauka o polityce
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3094

10.10.06r. Polityka to nauka o polityce. Polityka (gr. Politikon- publiczne, społeczne, państwowe...

MSG - Teoria Przewag Absolutnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1568

(LOCATION) - ceny i jakośd czynników produkcji, dostępnośd komunikacyjna, wielkośd rynku, polityka handlowa...