Polityka celna - strona 56

Nauka o polityce - Determinanty polityki

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
  • Nauka o polityce
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2919

10.10.06r. Polityka to nauka o polityce. Polityka (gr. Politikon- publiczne, społeczne, państwowe...

MSG - Teoria Przewag Absolutnych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1547

(LOCATION) - ceny i jakośd czynników produkcji, dostępnośd komunikacyjna, wielkośd rynku, polityka handlowa...