Polityka celna - strona 53

Liberalicja handlu i teoria gier

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Marek Dąbrowski
  • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

członkowskie unii (w wyniku zniesienia ceł na obszarze unii). NEGATYWNY Unia celna - korzyści dla gospodarki...

Historyczne podłoże integracji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

) Aristide Briand - polityk francuski, premier, wielokrotny minister spraw zagranicznych 1926 - pokojowa...

Administracja niezespolona 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr inż. Barbara Stefańska
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

poprzez nadawanie statutu lub regulaminu określającego wewnętrzną organizację; prowadzenie polityki...

Procesy integracyjne w Europie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Procesy integracyjne w Europie
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2975

. Unia gospodarcza i walutowa (wspólny rynek + wspólna waluta + skoordynowanie polityk monetarnych...