Polityka celna - strona 52

Tło reform do 1764 roku

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Sławomir Godek
  • Historia administracji
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1540

za Sasów jest przedmiotem polityki międzynarodowej (a nie podmiotem). Ma bardzo słabą liczebnie...

Traktat Amsterdamski

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1204

zasady stałego rozwoju, oraz prowadzenia polityk, które zapewnią, że integracji gospodarczej towarzyszyć...

Podstawowe klasyfikacje - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Dr. Bogdan Buczkowski
  • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

) Unia celna = strefa wolnego handlu + wspólna wewnętrzna taryfa celna + ujednolicona polityka handlowa...