Polityka celna - strona 135

Rozrachunki publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

publicznoprawnych, jak: urzędy skarbowe, ZUS, urzędy celne itd. Obejmują one rozrachunki m.in. z tytułu: • podatku...

Załatwienie spraw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

lub dyrektora izby celnej. § 2. Organ podatkowy wymieniony w § 1, uznając ponaglenie za uzasadnione, wyznacza...

Bezpieczeństwo narodowe- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • Teoria bezpieczeństwa międzynarodowego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2401

Bezpieczeństwo narodowe: definiowanie wartości chronione w ramach polityki tego bezpieczeństwa...

Planowanie na poziomie europejskim

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1239

dotyczące polityki przestrzeni (transeuropejskie sieci komunikacyjne) Traktat o Wspólnocie Europejskiej...

Wprowadzenie euro -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

realizacji kryteriów fiskalnych od monetarnych. Pierwsze zależą od polityk narodowych krajów członkowskich...

Polityka pieniezna

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1309

MAKROEKONOMIA Polityka pieniężna jest prowadzona przez Bank Centralny Polega ona na oddziaływaniu...

Makroekonomia- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Szudy
 • Makroekonomia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1414

pracy Pasywna polityka państwa na rynku pracy Aktywna polityka państwa na rynku pracy Pasywna polityka...