Polityka celna - strona 118

Podaż, popyt, rynek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 595
Wyświetleń: 1617

określonej polityki rządu RZADKOŚĆ ZASOBÓW I ICH ALTERNATYWNE ZASTOSOWANIA: KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH...

Historia gospdarcza MSG - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 2478
Wyświetleń: 2821

- ograniczenie konkurencji - polityka pasywna - polityka aktywna Szczecin, Genewa, Hamburg Przedmioty handlu...

Prawo finansowe skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Piotr Zapadka
 • Prawo finansowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

akcyjnej). ki 5. Polityka finansowa – ś wiadoma i celowa dzia ł alno ś osób i instytucji polegaj ą...

Administarcja niezespolona

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

, a także z powodu niezgodności z polityką rządu lub naruszenia zasad rzetelności i gospodarności. Rady Ministrów...

Członkostwo w WTO - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

członkostwa: „każde państwo lub odrębne terytorium celne posiadające pełną autonomię w prowadzeniu swych...