Polityka celna - strona 110

Historia gospodarcza świata

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Piotr Miodunka
  • Historia Gospodarcza
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 3157

w gospodarstwach indywidualnych. Polityka zaś kolektywizacji wytwarzała wśród chłopów poczucie niepewności...

Polityka pieniężna - Inflacja

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Joanna Kudełko
  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 672
Wyświetleń: 1379

Polityka pieniężna   Polityka pieniężna - polega na regulowaniu stopy wzrostu podaży pieniądza...

Model Mundella-Fleminga - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Wojciech Wyszyński
  • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 966
Wyświetleń: 6020

MODEL MUNDELLA- FLEMINGA. POLITYKA MONETARNA I JEJ SKUTECZNOŚĆ W GOSPODARCE OTWARTEJ. a) stały...