Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 99

Makroekonomia - notatki

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2289

i jest ono niewyczerpywalne. 15. CELE POLITYKI MAKROEKONOMICZNEJ Makroekonomia to głównie teoria tworzenia i podziału dochodu...

Unia Europejska - szansa dla Polski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

ujednoliceniem polityki rolnej oraz utworzeniem Unii Celnej Wspólnoty Europejskiej. W latach siedemdziesiątych...

Teorie Stosunków mniędzynarodowych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • mgr Marcin Kędzierski
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2079

. Polityka zagraniczna zgodna z katalogiem wartości moralnych 4. Prawo mn. i jego przestrzeganie...