Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 75

I Parlament Europejski i jego kompetencje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

w kształtowaniu ich wizji polityki europejskiej. Polityka zagraniczna: Rada uzgadnia się z Parlamentem Europejskim...

Amerykańska polityka zagraniczna- wykład 13

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

politykę celną, monetarna, sprawy zagraniczne. Pokój z Dayton zadecydował o utrzymaniu pokoju dzięki 60 tys...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • Ewa Żaczek-Tarazewicz
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1246

jak: cel polityki promocji na zagranicznym rynku zasoby finansowe i doświadczenie w działaniach na rynku...

Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 5558

, których interesy ekonomiczne są artykułowane jako element polityki państwowej; państwa ustanawiają normy...

Prawo Europesjkie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo europejskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

taryfa celna i następuje ujednolicenie polityki handlowej wobec krajów trzecich (MERCOSUR) Wspólny rynek...

Integracja Europejska - wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1001

w zakres EOG: - Unia celna, - Stosunki zewnętrzne, - Instrumenty polityki socjalnej, - Polityka regionalna...

Wykład - prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 833

współdziałanie tych przedstawicieli, dba o zgodność ich czynności z założeniami polskiej polityki zagranicznej...