Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 62

Inwestycje zagraniczne i ich role

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Iwona Rączkowski
  • Podstawy inwestowania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022

, instytucjonalnych i finansowych warunków działania dla kapitału zagranicznego, prowadzenie właściwej polityki...

Merkantylizm - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • prof. dr hab. Janusz Świerkocki
  • Teorie handlu międzynarodowego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1729

zarówno w handlu wewnętrznym jak i zagranicznym. W zawiązku z powyższym każdy, kto posiadał pieniądze...

Proces globalizacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854

utrate suwerenności polityki gospodarczej i społecznej oraz samych polityków. Transnarodowe korporacje...

Malendowski streszczenie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5166

, ekonomicznej, świadomościowej. Zmieniają się aktorzy sceny politycznej, cele polityki zagranicznej, i środki...