Polityka celna polski - strona 93

Nauka o państwie - sylabus

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3360

do teorii polityki, Lublin 1996, rozdział I. Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2004...

Wojewoda a administracja rządowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 854

za wykonywanie polityki Rady Ministrów w województwie, w tym m.in.: (art. 22 i 23) - dostosowuje do miejscowych...

Polityka Strukturalna - referat

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3402

Polska nie mogła korzystać z funduszy strukturalnych. Zasady polityki strukturalnej. Zasada pomocniczości...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 973

polityki pieniężnej i stabilizacji systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Finansów...

Polityka rozwoju gospodarczego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Aniela Dylus
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 651

POLITYKA ROZWOJU GOSPODARCZEGO (1) - Podst. problemem większości krajów jest tworzenie warunków...