Polityka celna polski - strona 56

Korzyści specjalizacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

się protekcjonizm celny. Rosja carska wzniosła bariery celne wokół swego imperium (Polska znajdowała...

Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 5544

, których interesy ekonomiczne są artykułowane jako element polityki państwowej; państwa ustanawiają normy...

Płatnik składek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1568

. 1206, z późn. zm.1)) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz...

Instrumenty polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1603

Instrumenty polityki społecznej Ekonomiczne: Oddziaływanie państwa na stosunki własnościowe, np...

Integracja Europejska - wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 322
Wyświetleń: 861

realizowanych polityk. Potrzeba utworzenia i włączenia do procesu decyzyjnego instytucji niezależnych od paostw...