Polityka celna polski - strona 55

Bank centralny- wykład - bank emisyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1225

polityki pieniężnej Zarządzanie rezerwami walutowymi (dewizowymi) Określanie form i zasad rozliczeń...

Makroekonomia - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Grzegorz Sroślak
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2163

rola państwa ( polityka celna, pieniężna) Fizjokratyzm - druga połowa XVIIw. Francja Teoria zależności...

Przykładowe testy z mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 21126

zastosowanie przez państwo ekspansywnej polityki fiskalnej i polityki monetarnej powoduje uniknięcie „efektu...

Polska polityka zagraniczna- wykład 10

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

stanu, Sekretarz stanu odpowiada za jakoś prowadzonej polityki. Polska często aspiruje do roli lidera...

Inspektor KS

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1057

województwa polityki finansowej państwa, w szczególności polityki podatkowej, celnej i kontrolnej, w tym:   1...

Wykład - otoczenie V MM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

. Aby ułatwić swobodny przepływ tych czynników, kraje członkowskie koordynują niektóre elementy polityki...

Konferencja haska - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1806

przez Georgesa Pompidou, wypracowanie założeń wspólnej polityki rolnej, wprowadzenie unii celnej i znaczne...

Zagadnienia z gegrafii politycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826

nie dąży do zjednoczenia (internacjonalizacji). Polityka będzie wielobiegunowa i będzie miała charakter...