Polityka celna polski - strona 136

Wprowadzenie do polityk europejskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Michał Gierycz
 • Wprowadzenie do polityki europejskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wprowadzenie do polityk europejskich 13.12.2012 Temat: POLITYKA REGIONALNA - druga co do wielkości...

Polityka zatrudienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302

bezrobociu. REALIZACJA POLITYKI ZATRUDNIENIA W POLSKIEJ GOSPODARCE Okres transformacji przyniósł w Polsce...

Liberalicja handlu i teoria gier

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marek Dąbrowski
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1435

członkowskie unii (w wyniku zniesienia ceł na obszarze unii). NEGATYWNY Unia celna - korzyści dla gospodarki...

Geografia poli

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2093

) Zależy od środowiska i polityki - rozwój geopolityki, geostrategii Relacje miedzy geopolityką, geografią...

Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1470

miały plebiscyty. Gdańskowi nadano status wolnego miasta, włączono go w system celny Polski, która miała...

Konstytucja PRL

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

, widząc, że polityka antykościelna jest nieskuteczna, doprowadziły do podpisania 14 kwietnia 1950 umowy...

Droga Polski do UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Danuta Idczak
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

do systemu powszechnych preferencji celnych –1990, * w tym samym roku Polska składa oficjalny wniosek...

Bank centralny Polski - ustawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na 6- letnią kadencję. Jest on przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej...

Wykład - historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

) * po czwarte - przebieg Konwentu i Konferencji Międz. Wyjaśnił różnice między politykami * brak pogłębienia...