Polityka budżetowa - strona 25

note /search

Makro i mikroekonomia

  • Makroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2940

Przedmiot realizowany był na wydziale prawa i administracji w roku akademickim 2009/2010 na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Notatka jest bardzo obszerna, ma objętość 58 stron w formacie doc, zawiera też bardzo liczne wykresy i wzory z przedmiotu. Dodatkowo notatka bardzo dobrze systematyzuj...

Budżetowa metoda zarządzania

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1904

oraz plany strategiczne. Dane o elementach polityki budżetowej dla całej jednostki powinny zostać przekazane...

Polityka gospodarcza

  • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

     ustalanie wysokości stóp procentowych politykę kursów walutowych środki polityki budżetowej, zwłaszcza...

Mikro i makro ekonomia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekonomia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4928

. Zasoby polityki budżetowej: Zasada rocznego budżetowania - plan dochodów i wydatków, obejmujący okres 1...

Finanse notatki - Środki publiczne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

ustawy o prowizorium budżetowym) - gdy po wyborach parlamentarnych nowy rząd chce zmienić politykę...

Makroekonomia - 63 zagadnienia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

i napotykają krytykę ze strony zwolenników liberalnej polityki budżetowej przeciwstawiającej się nadmiernemu...