Polityka budżetowa - strona 23

Rynek pracy - Bezrobocie

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2233

RYNEK PRACY W PRZEKROJU HISTORYCZNYM 1. Rynek pracy w warunkach kapitalizmu XIX w. • Rynek pracy traktowany jest jak każdy inny rynek. Odbywa się na nim mechanizm dostosowawczy między popytem na pracę a podażą siły roboczej. Cena (płaca) jest wypadkową ścierania się tych procesów. Praca ma cha...

Rynek kapitałowy

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2044

całego rynku akcji (np. wskaźnik inflacji, podaż pieniądza, polityka budżetowa, finanse publiczne...

Historia integracji europejskiej

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2100

nowej polityki budżetowej, reformy polityki rolnej, jak również przyszłość funduszy strukturalnych...

Ekonomia - PROCES GOSPODAROWANIA

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1491

określonej polityki państwa. Zasady polityki budżetowej: 1. Zasado rocznego budżetowania. 2. Zasada...

Dług publiczny

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1778

Istnieje jednak sposób na wykorzystanie budżetu jako wskaźnika charakteru polityki budżetowej...

Wstep do integracji europejskiej

  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1771

ze scentralizowana polityką budżetową i jednolita polityką pieniężną. Miał być realizowany przez, BC, który miał...

Test z bankowości

Pobrań: 203
Wyświetleń: 3542

skarbce Operacje otwartego rynku są instrumentem: wzrostu popytu na towary polityki pieniężnej polityki...