Polityka budżetowa - strona 19

Inflacja w Polsce 1990-2000

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2422

także polityki budżetowej , wpływu państwa na poziom płac i cen , restrukturyzacji gospodarki itp. Działania...

Banki centralne na świecie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2044

pomiędzy podjęciem decyzji a jej realizacją i osiągnięciem założonych celów polityki budżetowej...

Inflacja w Polsce

Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

także polityki budżetowej , wpływu państwa na poziom płac i cen , restrukturyzacji gospodarki itp. Działania...

Polityka pieniężna - wykłady

  • dr Joanna Kaczor
  • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2744

...1. Podejście w kategorii Teorii zapasów Baumola Jest to podejście mechanistyczne, które traktuje pieniądz transakcyjny jako część bieżącego dochodu, ale na skutek rozwoju finansów powstają nowe zbliżone do pieniądza aktywa mające przychód z tytułu oprocentowania i charakteryzujące się względ...

Wykłady PP

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Joanna Kaczor
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

  Wykład 1    PIENIĄDZ  Powstanie pieniądza: pieniądz pojawił się kiedy gospodarka naturalna zmieniła się w  gospodarkę towarową.     Powszechny ekwiwalent wartości    Wszystko to, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań.  Istota przejawia się w jego funkcjach:  1.  F...