Polimerazy - strona 15

Genetyka - mutacje

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Józefa Wiktoria Styrna
 • Zarys neurobiologii
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1820

allelu). 5-metylocytozyna -> do części promotorowej przyczepia się polimeraza wraz z białkami...

Mitochondria - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1526

, polimeraza DNA i RNA, białka rybosomalne, enzymy cyklu Krebsa, antyport ATP / ADP, podjednostki cytochromu c...

Doskonalenie szczepów- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1771

do mRNA - polimerazy DNA - wykorzystywane do syntezy dwuniciowego DNA na matrycy jednoniciowej - lipaza...

Leki przeciwgruźlicze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Halina Sówka
 • Farmakologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4578

. RIFAMPICYNA • szerokie spektrum działania; • hamuje polimerazę RNA w komórkach bakteryjnych; • dobrze wchłania...

Wykład - flawonoidy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Leszek Guz
 • Biologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085

błon komórkowych hepatocytów pod wpływem tych toksyn. Wiadomo także że pobudza ona polimerazę RNA...

Mitochondria-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

, polimeraza DNA i RNA, białka rybosomalne, enzymy cyklu Krebsa, antyport ATP / ADP, podjednostki cytochromu c...

Rozwój mozaikowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia rozwoju zwierząt
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

rybonukleoprotenowy czynniki regulujące transkrypcję: helikazy RNA, polimerazy poli A, czynniki inicjacji translacji...