Pokwitowanie - strona 22

Kulturoznastwo -praca

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1106

kredytowy - rodzaj pokwitowań za sprzedawane na kredyt towary konsumpcyjne i jako taki był tolerowany...

Rozliczenie bankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2863

. Trasat natomiast nie może być indosatariuszem, bowiem indos na rzecz trasata ma znaczenie w pokwitowaniu...

Spółka z o.o. - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

spółki przekazuje te sprawy zgromadzeniu wspólników, udzielenie władzom spółki pokwitowania z wykonania...

Pytanie z odp. 9

Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

dla dalszego toku sprawy. Należy sprawdzić czy uczestnicy postępowania prawidłowo pokwitowali wezwania bądź...

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2730

w kasie urzędu gminy za odpowiednim pokwitowaniem i przed dokonaniem czynności urzędowej obciążonej tą...

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Robert Zajdler
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1) 2) Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458, Nr 227, poz. 1505, z 2...

Ubezpieczenia - wyłlady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3808

Informacje zawarte w notatce to: ryzyko, klasyfikacja, działanie prewencyjne, prawo wielkich liczb, funkcje ubezpieczeń, działania prewencyjne, ubezpieczenia, podział ubezpieczeń majątkowych, zasada swobody zawierania umów, zasady ochrony ubezpieczeń, zasada realności. A także: zasada powsz...