Poemat - strona 42

Język religijny

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

, homilie); gatunki pragmatyczne (np. spowiedź); lirykę metafizyczną i mistyczną (np. poematy religijno...

Cyprian Kamil Norwid - życiorys

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1092

Cyprian Kamil Norwid - Przyszedł na świat 24 września 1821 , jego ojciec, pochodził z rodziny szlacheckiej (herbu Topór), pracował jako urzędnik. Poeta był bardzo dumny ze swoich korzeni, w swojej twórczości podkreślał szczególnie powiązania rodziny matki z Sobieskimi oraz budował legendę o normand...

Samobójstwo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

wierszu o samobójstwie więźnia, wierszu, który umieścił w ramach przyjacielskiej usługi w poemacie...

Opisy do kanonu sem I

  • Akademia Muzyczna w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

. Liczne poematy żałobne powstałe po jego śmierci świadczą o jego znaczeniu dla ówczesnej muzyki...