Poemat - strona 39

Kontynenty

  • Kadry dla Europy
  • Geografia regionalna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3815

są stworzeni, aby im służyć. Literatura: Poemat o Gilgameszu - najstarszy epos, dzieło wierszowane, zawiera...

Informatyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Informatyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1841

Kochanowskiego to bardzo obszerny poemat o życiu wsi. Trudno do końca powiedzieć, w jakim stopniu poeta wzorował...

Roksolanki Szymon Zimorowic

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1680

wieku XVII. Występuje tu poezja bukoliczna, a ściślej idylliczne epitalamium (uformowany w antyku poemat...

Adam Mickiewicz - życiorys

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Małgorzata Nesterowicz
  • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1386

Adam Mickiewicz - P rzyszedł na świat w dzień wigilijny, 24 grudnia 1798 r . , w niezamożnej rodzinie szlacheckiej: ojciec pracował jako adwokat, matka zajmowała się domem. Co do miejsca urodzenia poety nie ma jednak pewności, nie wiadomo, czy był to lite wski Nowogródek , czy oddalone od niego o c...

Filozofia - pojęcia - Metafizyka

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1246

należały: oda, bajka, satyra, sielanka, epigramat, poemat heroikomiczny, tragedia, esej, felieton literacki...