Podmiot zbiorowy - strona 14

Bezpieczeństwo międzynarodowe - Stosunki międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Alicja Curanovic
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1344

Bezpieczeństwo międzynarodowe Zięba, Pozimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa międzynarodowego Ogólne rozumienie bezpieczeństwa W potocznym rozumieniu bezpieczeństwo jest ujmowane negatywnie, jako brak zagrożeń, w definicjach słownikowych zaś występuje zazwyczaj ujęcie pozytywne utożsamiające bez...

System emerytalny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

zdrowotnego. W nowym syst ochrony zdrowia wyst 4 ważne podmioty zbiorowe: 1. pacjent, jako osoba dla kt...

Ochrona własności intelektualnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 441
Wyświetleń: 6426

. 44 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione...

Prawo zamówień publicznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ekonomika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2149

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają...

System emerytalny

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1610

zdrowotnego. W nowym syst ochrony zdrowia wyst 4 ważne podmioty zbiorowe: 1. pacjent, jako osoba dla kt...

Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1085

Problemy związane z definiowaniem prawa nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, na przykład: ze względu na różne kultury prawne (np. prawo precedensowe, prawo stanowione); ze względu na związki prawa z innymi normami społecznymi (np. moralność, religia); ze względu na problemy ogólno filo...

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959

Funkcje nauki o polityce . Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest ...