Podejście systemowe w zarządzaniu - strona 99

Elektronizacja pracy biurowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

strategiczne biurokracji. Zasoby informacyjne w administracji są przedmiotem i zarazem narzędziem zarządzania...

Pytania i odpowiedzi z zarządzania 1

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych. Jest to sposób myślenia o zarządzaniu - i sposób podejścia...

Zarządzanie - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych. Jest to sposób myślenia o zarządzaniu - i sposób podejścia...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 952

celów organizacji. Działanie to rozpatruje się jako część ogólnego zarządzania firmą bądź jako funkcję...

Jakość w projektowaniu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 973

się również przedstawić proces zarządzania jakością jako element prowadzący do stabilizacji rynkowej firmy. „Jakość...

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Michał Stankiewicz
 • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

, infrastruktura firmy (zarządzanie, planowanie, rachunkowość...) Zasoby przez jeden z nurtów uznawane za podstawę...

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

metod, jakie organizacja zamierza stosować w zarządzaniu ludźmi. Celem polityki dotyczącej zasobów...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

metod, jakie organizacja zamierza stosować w zarządzaniu ludźmi. Celem polityki dotyczącej zasobów...