Podejście systemowe w zarządzaniu jakością - strona 63

Style zarządzania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407

na zarządzanie obejmuje dwa różne podejścia: -„naukowe zarządzanie” Taylora -„zarządzanie administracyjne...

Zarządzanie rozwojem

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Cabała
 • Analiza efektywności zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

gospodarczego. Ocenia się ją na podstawie określonych kryteriów jakości. Typy startegii zarządzania: Jako typy...

Zarzadzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Zbigniew Jarosz
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

zarządzania wymagają nowego podejścia do procesów rozwiązywania złożonych problemów organizacji. Zarządzanie...

Definicje i rodzaje planów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Magdalena Stuss
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1183

podejście do zarządzania najbardziej wartościowymi aktywami organizacji – pracującymi w niej ludźmi, ktorzy...

Wykład - Analiza wypadków przy pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463

i ich wzajemnych powiązań. Pomocne jest w tym przypadku wykorzystanie popularnego obecnie podejścia systemowego...