Podejście systemowe w zarządzaniu jakością - strona 57

Zarządzanie kapitałem ludzkim wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Sapeta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
Pobrań: 903
Wyświetleń: 4648

zarządzania jakością; orientacja na klienta - traktowanie pracownika (zasób strategiczny...

Zarządzanie przez cele (2)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

do pracownika; Zarządzanie zasobami ludzkimi cechuje „ unitarystyczne podejście do pracownika, przejawiające...

Pytania i odpowiedzi z zarządzania 1

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych. Jest to sposób myślenia o zarządzaniu - i sposób podejścia...

Zarządzanie - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

z jej otoczeniem i osiągnięciu celów strategicznych. Jest to sposób myślenia o zarządzaniu - i sposób podejścia...

Strategia rozwoju firmy - teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1029

zarządzania w kierunku podejścia strategicznego, poszukiwania i formułowania strategii umożliwiającej...

Strategia rozwoju firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

zarządzania w kierunku podejścia strategicznego, poszukiwania i formułowania strategii umożliwiającej...

Elementy struktury organizacyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288

między komórkami i stanowiskami pracy ● Określenie szczebli zarządzania, hierarchii uprawnień decyzyjnych Więzi...