Podejście systemowe w zarządzaniu jakością - strona 54

Zarządzanie projektem inwestycyjnym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

 finansowania, ale również zarządzania ryzykiem. Zaletą jest elastyczne podejście do finansowania. PPP...

Zróżnicowanie modelowe rachunku kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

i zarządzania) oraz procesu narastania kosztów za pewien ustalony okres. Reasumując można sformułować...

BUP-wykłady

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1358

i dostawców informacji. Istnieją dwa podejścia do organizacji: systemowe (horyzontalne) poziome podejście...

Pytania na kolokwium 6

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

decyzyjne posiadają kierownicy na niższych szczeblach zarządzania, a nawet stanowiska wykonawcze...

Techniki japonskie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

Koncepcje wspierające zarządzanie ukierunkowane na jakość - szkoła japońska KAIZEN (Gai San...

FORMUŁOWANIE STRATEGII NA RYNKU DÓBR

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

do przedstawienia asortymentu dóbr i usług przemysłowych odpowiadających potrzebom klientów jest jądrem zarządzania...

Analiza SWOT teoria

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Bernard Bińczycki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

zasoby ludzkie zasoby materialne 6. jakość organizacji. kultura przedsiębiorstwa metody zarządzania...

Towaroznawstwo - Barczak Mirosława

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Mirosława Barczak
 • Towaroznawstwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3269

dla współczesnego podejścia do zarządzania jakością TQM. Total Quality Management (TQM) - 1989 - w koncepcji...

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa - omóienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 497

najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem.  System obejmuje całość procesów...