Podejście systemowe w badaniu rodziny - strona 30

Płeć jako kategoria kulturowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

”. Feminizm liberalny To pierwsze z podejść feministycznych. Źródłem nierówności płci kulturowych są postawy...

UBÓSTWO A WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 917

” EWOLUCJA DEFINICJI UBÓSTWA Podejście potrzeb podstawowych (basic needs approach) - C. Booth, H. S. Rowntree...

Skrypt z ćwiczeń o emocjach

 • dr Krystyna Golonka
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2436

). -badania nad różnicowaniem emocje przeprowadzał Ax, za pomocą podłączenia do badanych urządzenia mierzącego...

Psychologia kierowania-ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr inż. Stanisław Kania
 • Psychologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

będzie najlepiej PODEJŚCIE SYSTEMOWE P.sys. traktuje organizację jako system złożony z podsyst-ów. Kładzie nacisk...

Rozwinięcie pojęcia "ja"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826

Ja, badania kliniczne Podejście społ-pozn. - nacisk na świadome schematy Ja albo nieświadome, kontrolowane...

MiTBS

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2254

przyczyny - przyczynami zdarzeń nie mogą być żadne inne siły, jak te odkryte w badaniach natury; podejście...

Teoria Systemów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Malawski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3220

) Strukturalizm- metoda badań rozwinięta z archeologii, językoznawstwa, socjologii; podejście do badanego...

Przedsiębiorczość, (sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

- zdolność postrzegania całości (podejście holistyczne) - entuzjazm, obniżony próg krytycyzmu - zdolność...