Podejście systemowe w badaniu rodziny - strona 15

Wychowanie w rodzinie-opracowanie

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • dr Iwona Rudek
  • Teoretyczne podstawy rozwoju i wychowania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1435

przez młodych rodziców. Wychowanie w rodzinie a tradycje kulturowe. Badania Grażyny Makiełło-Jarzy(l 989...

Mlodogramatyzm - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Renata Gliwa
  • Teorie językoznawcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1610

. Fakty językowe traktuje się indywidualizująco i atomizująco (niesystemowo). Przedmiotem badania...

Organizacja socjologii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2653

Pojęcie organizacji Talcott Parsons prezentował systemowe podejście w teorii organizacji...

Spójność grupy - podejścia

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Janina Baj
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1414

z konserwatywnych rodzin Badania podłużne wykazały, że ich poglądy polityczne ulegają stopniowej modyfikacji...