Podejście systemowe przykład - strona 78

Logistyka- wyklad

  • Uniwersytet Warszawski
  • Logistyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1225

podejścia systemowego w logistyce 1. Koncepcja współzależności kosztów Koszty logistyczne wynikające...

Socjologia ogólna - socjalizacja

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Socjologia ogólna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

, ale można je zminimalizować przez odpowiedni dobór ról. W socjologii występują dwa podejścia do problematyki roli społecznej...

Techniki TQM - projekt

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Bernard Ziębicki
  • Współczesne koncepcje zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1911

stosowania podejścia TQM w bibliotekach25 Wnioski...

Psychiatria część 1

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Jacek Olszewski
  • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 980
Wyświetleń: 3276

myśli - natrętne czynności Dwa podejścia w psychopatologii 1. Opisowe (psychopatologia procesów...