Podejście systemowe przykład - strona 64

Definicja zdrowia - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

), pełnia możliwości (wellness) kategoria negatywna: brak zdrowia- choroba Holistyczne podejście do zdrowia...

Premia - systemy premiowania

  • Politechnika Gdańska
  • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1414

powinno być kom­pleksowe i systemowe - podejście kompleksowe oznacza od­działywanie na całokształt społeczno-ekonomicznych...

Wypadki przy pracy

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr hab. Joanna Izdebska
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1155

w przemyśle  w systemowym podejściu do organizacji przedsiębiorstwa szczególny nacisk położono na zasady...

Modele generowania wiedzy

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • dr Anna Pietruszka-Ortyl
  • Zarządzanie wiedzą
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

dominującego podejścia determinującego budowę i działanie systemu zarządzania wiedzą, wsparcie strategii...