Podejście systemowe przykład - strona 44

Ekologia-pojęcia opracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

o Ilościowa teoria zarządzania o Zarządzanie operacyjne 1.3 Ewolucja podejścia do zagadnień ochrony środowiska...

Usługa elektroniczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologie informacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

w wielu aspektach życia państwa. E-rządzenie to również proceduralne podejście do relacji wewnątrz administracji...

Koncepcje i modele motywacji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2912

Koncepcje i modele motywacji Podejście tradycyjne. Najlepszym przykładem tradycyjnego podejścia...

Innowacyjność i jej rodzaje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Mirosław Otto
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 147
Wyświetleń: 4060

na odmiennym niż uprzednio kombinowaniu tzn. łączeniu ze sobą czynników produkcji. Inne podejście do definicji...

Modele zmian w systemach politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Klaus Dörner
 • FROM DICTATORSHIP TO DEMOCRACY
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

- Totalitarne podejście do rzadzenia pomaga zachować kontrolę nad społeczeństwem w perspektywie krótkookresowej...

Zarządzanie strategiczne zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Halina Piekarz
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3458

systemu. 33. Podaj i omów cechy planowania strategicznego. jest podejściem kompleksowym, polegającym...