Pluralizm polityczny - strona 24

note /search

Historia prasy, dziennikarstwo semetr1

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Historia mediów
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3171

(...)Od stycznia 1832 roku zaczęła wychodzić w Warszawie „Gazeta Codzienna", która początkowo bezbarwna zaczęła nabierać kolorów po zakupieniu jej w 1859 roku przez Leopolda Kronenberga, który powierzył redakcję Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Zmieniono następnie tytuł na „Gazetę Polską" ...

Międzynarodowe stosunki polityczne - Spór międzynarodowy

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3241

Powyższa definicja ma trzy elementy: a) przedmiotem stosunków są działania wykraczające poza granice jednego państwa, b) podmiotami mogą być zarówno suwerenne państwa, jak i uczestnicy niesuwerenni, c) środowisko polityczne, w których dochodzi do interakcji jest zdecentralizowane, w przeciwi...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 3619

Prawa człowieka w systemie ONZ Prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych Karta Narodów Zjednoczonych to traktat stanowiący podstawę funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podpisano go 26 czerwca 1945 roku w San Francisco. Weszła w życie 24 października 1945 roku. „MY, LUDY NA...

Nauka o polityce i państwie egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o państwie
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4816

1. Funkcje i zadania władzy lokalnej i regionalnej Władza lokalna wykonuje zadania w zakresie: - infrastruktury technicznej (transport i drogi publiczne, gospodarka nieruchomościami, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej), - infrastruktury społecznej (edukacja pub...

Odpowiedzi na pytania do prawa konstytucyjnego

 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1701
Wyświetleń: 7490

pluralizmu politycznego - wolność tworzenia i działalności partii politycznych ważne, by parlamentowi...

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2247

Pojecie prawa UE i jego zródla Konsekwencje Traktatu lizbońskiego: Traktat z Lizbony zmienia trzy traktaty podstawowe: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską- zwany obecnie Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat o ustanowieniu Europejskiej Wspóln...

Prawo konstytucyjne URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1750

przede wszystkim: zagwarantowanie oraz poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela, zasadę suwerenności, zasadę pluralizmu...