Pluralizm polityczny - strona 17

Partie polityczne - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1267

. Zwycięstwo nie będzie oznaczać likwidacji pluralizmu politycznego, zaś system rządów miałby mieć charakter...

Polskie prawo konstytucyjne - skrypt.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • Polskie prawo konstytucyjne
Pobrań: 2240
Wyświetleń: 6692

i postulaty oparte o koncepcje pluralizmu politycznego i roli konstytucji jako dokumentu ograniczającego...

Polskie prawo konstytucyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2884

i postulaty oparte o koncepcje pluralizmu politycznego i roli konstytucji jako dokumentu ograniczającego...

Skrypt z podręcznika Leszka Garlickiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Granat
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 854

i postulaty oparte o koncepcje pluralizmu politycznego i roli konstytucji jako dokumentu ograniczającego...

Nauka o państwie i prawie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4459

demokratyczny, to państwo prawa realizujący zasady, suwerenności narodu, pluralizmu politycznego i podziału...

Integracja europejska - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917

Wolności z 1950 roku, np: pewność prawa, zasada państwa prawego, zasada pluralizmu politycznego, prawo...

Polityka a interes

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1344

na odpowiedzialności pluralizmie politycznym, bez starannie wypracowanej kierowniczej ideologii, przywódca pełni władzę...

Partie i systemy partyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1260

przy formułowaniu się woli politycznej ludu” Konstytucja Hiszpanii: „partie polityczne wyrażają pluralizm polityczny...